Biaudet: Våld mot kvinnor och flickor är en skamfläck i vårt samhälle

Sexuella och könsrelaterade trakasserier samt våld är en del av vardagen för många flickor och kvinnor.

 – Våld mot kvinnor och flickor är en skamfläck i vårt samhälle och begränsar flickor och kvinnors deltagande. Det är viktigt att vi nu inom EU får en gemensam lagstiftning om att kvinnlig könsstympning, nätstalkning, nättrakasserier, delning av intima bilder utan samtycke och uppvigling till hat eller våld på nätet blir kriminaliserat. Vi är särskilt glada att Finland även i EU arbetar för en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning, såsom även vår liberala partigrupp i Europaparlamentets förhandlingar, säger SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet

Könsrelaterat våld riktar sig särskilt mot kvinnor och påverkar deras psykiska och fysiska välbefinnande. Enligt undersökningen av UN Women Finland och eeva.fin har 9/10 kvinnor upplevt sexuella trakasserier under sin livstid. För kvinnor under 35 år och kvinnor i olika minoritetsgrupper är siffrorna närmare 95 %. 

– Att få slut på våldet måste vara en hjärtesak för alla oberoende av kön. Vi behöver konkreta åtgärder för att stoppa våldet. 

-Detta är ett av de största hoten mot vår hälsa, frihet och demokrati. Allt för många kvinnor låter bli att delta i politiska diskussioner på grund av sexuellt relaterade hot och trakasserier på nätet, säger Biaudet.

På lördagen den 25. november uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Henriksson och Westerholm: Flickor och kvinnor har rätt till trygghet, överallt!

Idag 25.11 uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Sexuella och könsrelaterade trakasserier, våld och hot om våld är vanligt förekommande i flickors och kvinnors liv. För Svenska folkpartiet och Svenska Kvinnoförbundet står det alldeles klart att arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor måste fortsätta målmedvetet och att arbetet måste göras på alla nivåer. Det är av största vikt att samtliga känner till sina rättigheter och att det finns rätt hjälp att få. I det här arbetet behövs alla.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Samernas röst ska stärkas

– Samerna är Europas enda ursprungsfolk, det är viktigt att deras röst hörs i alla frågor som berör dem. Hur vi behandlar samerna och hur vi tryggar deras rätt till sin egen kultur, sina egna näringar och sina egna språk är en mätare på hur stark vår rättsstat är, säger europa- och ägarstyrningsminster Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel