Henriksson: Pälsnäringen viktig för sysselsättningen och exporten

Genom att satsa på djurens välbefinnande, kvalitet, spårbarhet, forskning och certifiering är pälsdjursuppfödningen i Finland den bästa i världen.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppmanar de finländska pälsdjursuppfödarna att fortsätta att vara bäst i världen. Henriksson höll festtalet vid riksskinnutställningen i Seinäjoki på lördagskvällen.

− Det är skäl att säga det rakt ut: Genom att satsa på djurens välbefinnande, kvalitet, spårbarhet, forskning och certifiering är pälsdjursuppfödningen i Finland den bästa i världen, sade Henriksson.

Hon konstaterade att det finns information att tillgå om hur pälsdjuren mår och var pälsdjuren är uppfödda. Certifieringen har gjort att Finland är en föregångare globalt.

På samma sätt som det förekommer brister inom alla sektorer kan de förekomma också inom pälsnäringen.

− Det viktiga är att man ingriper där det uppstår problem inom näringen – och man gör det med kraft.

Hon såg fjolårets diskussion om att rävar på en del pälsfarmar var alltför feta som ett gott exempel på medvetenheten. Då tog pälsnäringen i tu med frågan och meddelade att den inte godkänner sådana missförhållanden.

− Det här tycker jag är ett vettigt förhållningssätt. Det är också det bästa sättet att bemöta den ständigt återkommande kritiken från vissa djurskyddsorganisation och enskilda politiker som vill förbjuda hela pälsnäringen.

I Finland finns ungefär 800 pälsfarmer och branschen sysselsätter 5000–6000 människor, varav största delen finns i Österbotten och Mellersta Österbotten. Henriksson påpekade att pälsnäringen är viktig för sysselsättningen, exporten och Finlands ekonomi.

Inte följa Norges exempel

Norge tänker förbjuda pälsfarmningen. Den här diskussionen kan komma att tillta i styrka också i Finland.

− Ifall Finland skulle förbjuda pälsnäringen, vilket verkligen skulle vara ogenomtänkt, finns det en uppenbar risk att produktionen skulle flytta utomlands. Rättare sagt till länder som garanterat inte har samma nivå på djurens välbefinnande som vi har i Finland.

− Det ska vi inte låta ske. Tvärtom ska vi finländare vara med och påverka pälsuppfödningens framtid genom att satsa på etik, hållbar utveckling och jobba hållbart med miljöfrågorna. Det här är en viktig aspekt att påminna om allmänheten om då det nästa gång från något håll kommer angrepp mot denna fina näring, säger Henriksson.  

Regeringen måste tillgodose de språkliga rättigheterna

Tyvärr har den sittande regeringen gått i fel riktning då de gäller de språkliga rättigheterna och i flera fall gjort det svårare att rekrytera personal som kan erbjuda service på svenska, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Arbetsro behövs för grundlig behandling

Reformen av underrättelselagarna behövs, säger gruppordförande Thomas Blomqvist som efterlyser en sansad diskussion. Riksdagen inledde på tisdagen debatten om det stora lagpaketet.

Läs följande artikel