Henriksson: Regeringen satte tummen ner för ökad vaccinationsupplysning

Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.

– Jag är mycket förvånad att regeringspartierna valde att inte godkänna min och SFP:s budgetmotion om 200 000 euro till vaccinationsupplysning. Det är tydligt att regeringen inte tar den på tillräckligt stort allvar, säger SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Tyvärr har det idag konstaterats tre nya mässlingsfall i Tammerfors. Mässling är en väldigt smittsam sjukdom. Det finns människor som på grund av olika orsaker inte kan ta MPR-vaccinet. Vaccinations täckningsgraden borde vara över 95% för att skapa ett flockskydd så att även de som inte kan ta vaccinet skyddas.

– Vi har nu en rådande situation som måste tas på stort allvar. På ett långsiktigt plan är information som går ut till alla föräldrar nyckeln till en tillräcklig vaccinations täckningsgrad, säger Henriksson.

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vård och språk varken får eller kan ställas mot varandra!

Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUSC är problematiskt ur flera synvinklar. Framförallt är uppfattningen om att man kan ställa tillgången till service på svenska mot tillgången till specialsjukvård oroande.

Läs följande artikel