Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Rehn-Kivi är medlem i social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

– Riksdagsarbetets intensitet har överraskat på många sätt. Min tid i riksdagen har präglats av social- och hälsovårdsreformen och behandlingen av det enorma lagpaketet har varit både mångfacetterat och tidskrävande. Det arbetet måste slutföras och på ett sätt som bäst kommer invånarna till nytta, säger Rehn-Kivi.

Under sin första period har Rehn-Kivi på kort tid fått möjlighet att bilda sig en helhetsuppfattning om komplexiteten i både vård- och arbetslivsfrågor. Hon är oroad över att landskapsreformen och den föreslagna valfrihetsmodellen inte kommer att förbättra finländarnas tillgänglighet till god vård. Det finns en stor risk att livskraften och servicen på små orter i Nyland blir sämre efter landskapsreformen, framför allt om den trygga hälsocentralen försvinner. Också den allt snävare inställningen till det finlandssvenska i vårt samhälle och till de svenskspråkigas rätt till service på lika villkor gör henne arg.

– Jag vill inte lämna arbetet med att förbättra och utveckla landets social- och hälsovård på hälft. De stora städerna, som Esbo, har alla förutsättningar att sköta om till exempel äldreomsorgen utan inblandning av något landskap. De svenskspråkigas faktiska valmöjligheter är så gott som obefintliga i reformen. Otaliga är de samtal jag fört med frivilligorganisationer och enskilda medborgare som är oroade för sin framtida verksamhet eller möjlighet att få hjälp när det behövs. Jag tänker inte lämna dem i sticket, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi har ett brett nätverk både inom och utanför riksdagen. Det vill hon använda för att skapa förbättring i samhället. Efter tjugo år som ledande tjänsteman i Esbo samt som långvarig kommunalpolitiker i hemstaden Grankulla, där hon för närvarande är stadsstyrelsens ordförande, har Rehn-Kivi en gedigen kännedom om vardagen i Mellannyland.

– Jag vill vara en stark mellannyländsk och tvåspråkig röst i riksdagen. Den här regionen har de största utmaningarna, men också de bästa förutsättningarna. Att förverkliga möjligheterna kräver tillräckliga resurser och en helhetssyn. Som arkitekt vill jag dessutom vara med och påverka den nya markanvändnings- och byggnadslagen och de klimatpolitiska åtgärder som den medför, säger Rehn-Kivi.

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa - det europeiska programmet för forskning och innovation.

Läs föregående artikel

Henriksson: Regeringen satte tummen ner för ökad vaccinationsupplysning

Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.

Läs följande artikel