Henriksson: Regeringens käbbel om aktivering av arbetslösa farsartat

Vem är det egentligen som leder regeringens sysselsättningspolitik? Regeringen grälar internt om aktiveringsmodellen.

Före jul körde regeringen igenom en större reform av arbetslöshetsskyddet. Mer specifikt gällde det en så kallad aktiveringsmodell. 

–  Jag slutar inte att förvånas över vårt lands regerings oansvariga sätt att göra politik. Det är för mig obegripligt hur regeringen först tvingar igenom en reform i riksdagen för att sedan bara någon dag senare öppet gräla om helheten i massmedia. Vem är det egentligen som leder regeringens sysselsättningspolitik? frågar SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson. 

Centerns gruppordförande, riksdagsledamot Antti Kaikkonens uttalanden om aktiveringsmodellen går totalt på tvärs med Samlingspartiets biståndsminister Kai Mykkänens. Det är uppenbart att Centern och Samlingspartiet är oense om arbetslösa ska kunna tvingas flytta för att sysselsätta sig det antal timmar i månaden som modellen kräver, för att stödet inte ska skäras ned. 

– Inte nog med att två regeringspartier öppet grälar om en reform de själva har godkänt, men vad gör Blå framtid? De tiger stilla och tittar på. Detta trots att det är arbetsminister Lindström som är ansvarig minister för aktiveringsmodellen. Det hela påminner mer om en fars än om ansvarsfull regeringspolitik. 

– SFP har förespråkat mindre byråkrati – inte reformer som ökar byråkratin. Nu lägger man mycket nya uppgifter på Folkpensionsanstalten, som den inte alls är beredd på. Modellen verkar också vara svår att förverkliga på ett rättvist sätt. Jag är illa rädd att denna modell inte ensam kommer att stöda sysselsättningen och speciellt inte sysselsättningen av långtidsarbetslösa, avslutar Henriksson.

Rehn-Kivi: Regeringens julklapp är nedskuren mathjälp till de fattigaste

De som jobbar med mathjälpen vet att den redan från tidigare var otillräcklig.

Läs föregående artikel

Torvalds: Ett Nato-medlemskap betyder inte vapenskrammel

Det finns en mental VSB-pakt i huvudet på de övriga kandidaterna, ansåg Torvalds.

Läs följande artikel