Henriksson sairaaloiden alasajosta: Mitä tekee Keskusta?

Minister Risikkos öppning om sjukhusen är välkommen, men vad gör Centern?

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över att Social- och hälsovårdsministeriet eventuellt ännu på slutrakan ändrar förordningen om specialsjukvården som skall träda ikraft vid årsskiftet. Det här enligt vad Yle rapporterade den 14 december.

– Det är alldeles utmärkt att minister Paula Risikko och Samlingspartiet nu äntligen har vaknat och börjat lyssna på experter. Regeringen har fortfarande möjlighet att dra i nödbromsen och förhindra att jourreformen genomförs, d.v.s. nedmonteringen av sjukhusen och centraliseringen av de mindre sjukhusens operationsverksamhet. Det skulle vara den finaste gåvan som regeringen nu kunde ge till det 100-åriga Finland, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Yle har läkare i Joensuu föreslagit för den samlingspartistiska inrikesministern Paula Risikko att centraliseringsförordningen skulle stoppas i sista stund och beredas på nytt. Risikko hade framfört läkarnas hälsning till regeringens reformministerarbetsgrupp.

Anna-Maja Henriksson hoppas att Risikko också har finansminister Orpos stöd i frågan. Henriksson väntar med intresse på hur särskilt statsministerpartiet Centern nu kommer att agera.

– Jag hoppas att också Centern nu skulle inse att det inte lönar sig att med tvång genomdriva jourreformen och centraliseringen vid årsskiftet. Läkarnas oro måste tas på allvar. Sjukhusjourerna måste vara tillgängliga regionalt också efter årsskiftet, säger Henriksson.

Enligt Henriksson borde frågan om hur jouren organiseras och på vilka sjukhus som får operera lösas samtidigt som den egentliga vårdreformen, det vill säga först på våren.

Henriksson aktiverar utlandsfinlandssvenskar i Stockholm

Henriksson betonar att alla vars hjärta klappar för det svenska i Finland kan vara med och påverka situationen till det bättre.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Sena effekter av cancer hos unga vuxna måste följas upp

Skriftligt spörsmål i frågan har lämnats in i riksdagen av Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel