Henriksson: Sätt fart på den nordiska integrationen

Smarta digitala lösningar kan avskaffa gränshinder och byråkrati.

Nordiska rådet är samlat till möte i Stockholm på tisdag och onsdag. Svenska folkpartiets ordförande riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson deltar i mötet.

− Norden har potential att bli världens mest integrerade område, men då krävs det att vi kavlar upp ärmarna, säger Henriksson.

Vid sin senaste session i Helsingfors i höstas beslöt Nordiska rådet att införa en gemensam elektronisk identifikation som kan användas i kontakt med myndigheterna.

− Det är dags att sätta in en högre växel gällande det nordiska e-medborgarskapet. Nordiska ministerrådet och statsministrarna i alla nordiska länder har ansvaret att se till att vi kommer framåt med det nordiska e-medborgarskapet, säger partiordförande och medlemmen i Nordiska Rådet Anna-Maja Henriksson.

För nordbor som flyttar från ett nordiskt land till ett annat kan det ta tid att få personnummer och ID-kort.

− Digitaliseringen är här för att stanna och Norden ska gå i främsta led. Det ligger i våra invånares intresse. Smarta digitala lösningar kan avskaffa gränshinder och byråkrati. Därför ska vi satsa på nya lösningar som underlättar för nordborna att jobba, bo, studera och flytta mellan våra länder säger Henriksson.

Hon ser också nya möjligheter inom så kallad e-hälsa där läkare och sjukskötare kan konsulteras via nätet.

− Jag ser stora möjligheter för den här teknologin. I allt det här ska vi se de möjligheter som ett integrerat Norden kan medföra, säger Henriksson.

Stoppa osunt byggande

Vi har inte råd att kasta bort pengar på hus som gör oss sjuka, konstaterar kretsstyrelsen för SFP i Nyland.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Risk för att byggprojekt och stadsplanering fördröjs

En struken mening i bestämmelserna hotar ställa till med förseningar.

Läs följande artikel