Adlercreutz: Risk för att byggprojekt och stadsplanering fördröjs

En struken mening i bestämmelserna hotar ställa till med förseningar.

Den ändring som i slutet av förra året gjordes i byggbestämmelserna hotar ställa till det för stadsplaneringsarbetet i våra städer. Enligt Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och arkitekt, kommer det att bli omöjligt att planera tät stadsstruktur och bygglovsprocesserna kommer att dra ut på tiden.

− Ändringen kan till exempel betyda att man i Helsingfors inte kan bygga bostäder på en 120 meters radie från Fiskehamnens 120 meter höga tornhus. Eller att så gott som alla detaljplaner på Busholmen strider mot förordningen. För våra tillväxtcentra betyder det att planeringsarbete som strävar till att bygga en tät stadsstruktur stannar upp. Detta kan inte vara syftet med förordningen, säger Adlercreutz.

I förordningen definierar man minimiavståndet från ett bostadsrum till en intilliggande byggnad. Enligt den nya förordningen måste avståndet villkorslöst vara större än den intilliggande byggnadens höjd.

− I den tidigare förordningen kunde man få ett undantag från denna regel. Nu har meningen ”om inte annat följer av detaljplanen” strukits efter remissrundan. Den här till synes lilla förändringen betyder att till exempel Helsingfors ambitioner att planera en tät urban stadsstruktur försvåras.

Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan till minister Tiilikainen.

Henriksson: Sätt fart på den nordiska integrationen

Smarta digitala lösningar kan avskaffa gränshinder och byråkrati.

Läs föregående artikel

Adlercreutz tackar miljöministeriet för snabb korrigering

Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.

Läs följande artikel