Henriksson: SFP framför misstroende mot regeringens politik som ökar klyftor

Svenska folkpartiet är oroat över den ökande ojämlikheten i Finland, men tror inte på vänsterns recept som lösning.

− SFP delar oron för den växande ojämlikheten i samhället. Vi stöder inte regeringens linje. Vi bör stärka socialskyddet. Det som skiljer oss från de övriga oppositionspartierna är synen på vilka de rätta verktygen är för att åtgärda problemet, sade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i Svenska riksdagsgruppens anförande.

SFP kommer att lägga fram ett eget förslag till misstroende och därmed rösta mot regeringen. SFP publicerade under hösten sin skuggbudget som ger en naturlig utgångspunkt för kritiken mot regeringen.

− SFP:s alternativ innehåller ett brett åtgärdsprogram som förbättrar situationen för dem som har det sämst ställt, säger Henriksson.

Bland annat skulle garantipensionerna och ensamförsörjartillägget i barnbidraget höjas mer än i regeringens förslag.

− Vår modell ger mer till dem som får de lägsta pensionerna, den återställer inkomstnivån för studerande till den nivå som rådde före regeringens nedskärning, sade Henriksson.

− Vi behöver en klok och målmedveten utbildningspolitik som förhindrar att den socioekonomiska bakgrunden blir en styrande faktor för ungdomars livsval. Det här är en ödesfråga för det 100-åriga Finland. Därför måste regeringen ta tag i den nu, sade Henriksson under debatten.

− Regeringen har inte agerat tillräckligt kraftfullt för att minska ojämlikheten mellan finländarna. Det finns alternativ som är socialt rättvisare. Därför föreslår vi misstroende för regeringen, sade Henriksson.

 

Henriksson: Tredje sektorn glöms bort i regeringens vårdreform

− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.

Läs föregående artikel

Henriksson: Otroligt att Finskhetsförbundet får pengar men inte Folktinget

Suomalaisuuden liitto som hätskt kämpar mot svenskan ska få statliga tilläggsresurser medan Folktinget som kämpar för att svenskan ska fungera i samhället kammar noll.

Läs följande artikel