Henriksson: Soinis vaga linje förvånar

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson anser att utrikesminister Timo Soini (Sannf) genom sitt agerande allvarligt rubbar de principer som har gällt för Finlands EU-politik.

Soini fortsatte på måndagen att ifrågasätta EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkningar i rättsstaten och mediernas frihet.

Soini kritiserar kommissionen för att enbart tillspetsa situationen genom att tillgripa sitt tyngsta vapen. Kommissionen har startat en utredning om rättstatsläget i Polen. Henriksson framhåller att EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter.

– Finlands vedertagna linje har åtminstone hittills varit att aktivt inom EU förespråka och försvara rättsstatsprincipen. Därför är Soinis vaga linje ytterst förvånande, säger Henriksson.

Det är uppenbart att även i denna EU-fråga råder delade meningar inom regeringen. Henriksson frågar sig vilken regeringens linje egentligen är.

– Statsminister Sipilä, var står Finland gällande försvaret av rättsstatsprincipen inom EU? Det är vår gemensamma skyldighet att säga ifrån då grundläggande principer hotas, säger Anna-Maja Henriksson.

Haglund: Arbete är bästa vägen till integration

Partiordförande Haglund stöder inrikesminister Orpos tanke om att asylsökande så snabbt som möjligt ska kunna börja arbeta. Inrikesministern föreslog igår att man kunde överväga flexibla lönearrangemang.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Tänk kritiskt och bär ansvar

SFP i Nyland uppmanar ledande politiker i vårt land att inte skapa ytterligare oro i en utmanande tid genom otydliga uttalanden och oklara ställningstaganden.

Läs följande artikel