Henriksson: Sosiaaliturva on uudistettava

Det bör ske samtidigt som beskattningen och familjeledigheterna ses över.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att vårt lands socialskydd måste förnyas. Enligt henne är dagens socialskydd, som är ihop byggt under årens gång, för invecklat och byråkratiskt.

− Det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än att låta bli. Därför behöver vi ett sporrande socialskydd, som inte tillåter att någon i vårt samhälle faller utanför. Alla ska garanteras en utkomst, då hen på grund av olika livssituationer inte är eller kan vara en del av arbetslivet. Onödig byråkrati måste också gallras bort från socialskyddet, säger Henriksson.

Enligt Henriksson kommer SFP att bygga upp ett eget alternativ till en ny socialskyddsmodell. Hon betonar att socialskyddet måste förnyas som en del av en bredare helhet där också familjeledigheterna och beskattningen ingår.

− Vi måste förnya familjeledigheterna, så att arbetslivet blir mer jämställt och familjernas reella valmöjligheter och flexibilitet ökar. Vi behöver en subjektiv rätt till dagvård och fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för alla tre år fyllda barn. För barnens och familjeras skull. Men också för att förutsättningarna att sysselsätta sig och att ta emot jobb förbättras.

− Beskattningen av arbete ska vara sporrande. Då man jobbar mera måste det även kännas i plånboken. Arbetstagaren ska få mera i handen, det har SFP konsekvent fört fram under denna valperiod.

Anna-Maja Henriksson talade idag under SFP:s partifullmäktiges möte i Helsingfors.

Otto Andersson siktar på riksdagen

Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Ompröva vård- och landskapsreformen!

Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen.

Läs följande artikel