SFP i Helsingfors: Ompröva vård- och landskapsreformen!

Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen.

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte i samband med SFP:s partifullmäktige som arrangerades under veckoslutet i Helsingfors. På mötet behandlades det eventuellt kommande landskapsvalet och en ny kretsstyrelse valdes.

− SFP i Helsingfors anser att det är ansvarslöst att regeringen inte tar i beaktande den särställning som Finlands huvudstad har då vi genomför den största förvaltningsreformen i Finlands historia. Vi kommer alla att få betala dyrt i förlängningen om vi beslutar oss för att fullfölja reformerna enligt det vaga koncept som presenterats oss hittills, säger omvalda kretsordföranden Cecilia Ehrnrooth.

− Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen. Inte heller är det klart vilka uppgifter som flyttas över till landskapen eller hur landskapen ska samarbeta med kommunerna i fortsättningen, inte minst med tanke på finansieringen, fortsätter Ehrnrooth.

Därför anser SFP i Helsingfors att reformen bör omprövas. Åtminstone gällande bevarande av den service i Helsingfors som redan fungerar och tidtabellen.

SFP i Helsingfors måste förbereda sig trots allt för ett eventuellt val.

− Oberoende vad vi tycker om reformen bär vi vårt ansvar och vi skall vara med och påverka, mycket är som sagt öppet och vi har goda möjligheter att påverka hur det nya landskapet ser ut och fungerar, säger nyvalde vice ordförande Paul Taimitarha.

− Vi har många goda kandidater som meddelat att de ställer sig till förfogande ifall det blir ett landskapsval, men vi kommer inte att nominera våra kandidater förrän vi har en lagstiftning klar för valet, säger omvalda vice ordförande Ann-Louise Laaksonen.

Vid kretsmötet valdes ny styrelse för SFP i Helsingfors. Styrelsen för 2018–2019 består av ordinarie ledamöter: Niklas Rönnberg, Joakim Horsma, Karin Palmén, Karin Toyoda, Runa Ismark, Susanne Kollin, Päivikki Ahonen, Magnus Thorolf Nystöm, Björn Fant och Björn Bonsdorff med ersättarna Sebastian Weckman, Tove Ørsted, Jose Forslund, Lotta Keskinen, Peter Hackman och Ira Grandén.

SFP i Helsingfors kommer under hösten 2018 på ett extra kretsmöte att nominera sina riksdagsvalskandidater.

Henriksson: Sosiaaliturva on uudistettava

Det bör ske samtidigt som beskattningen och familjeledigheterna ses över.

Läs föregående artikel

Biaudet och Borgarsdóttir Sandelin siktar på två mandat i Helsingfors

Senaste riksdagsval var SFP knappa 2000 röster ifrån det andra mandatet.

Läs följande artikel