Otto Andersson siktar på riksdagen

Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna.

Otto Andersson, stadsfullmäktigeordförande i Lovisa, ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet i april 2019 och i ett eventuellt landskapsval i oktober 2018. 

− Jag vill vara med och utveckla hela Nyland. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran till att kandidera som jag fått av såväl bekanta som tidigare obekanta. Det goda resultatet i kommunalvalet ifjol förstärkte mitt beslut att kandidera. säger Andersson.

− Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna. Min mångsidiga arbetserfarenhet från riksdagen och justitieministeriet ger mig goda förutsättningar för att verka som riksdagsledamot.

Otto Andersson jobbar som politisk rådgivare för Svenska riksdagsgruppen och Svenska folkpartiet.  Han har tidigare varit specialmedarbetare för dåvarande justitieministern Anna-Maja Henriksson.

− Vårdreformen för med sig många utmaningar. Det gäller att garantera vård och omsorg på svenska i Nyland. Framtiden för de lokala hälsocentralerna måste tryggas, de regionala sjukhusen bör ges möjlighet att utvecklas och äldrevården bör finnas nära befolkningen i den egna kommunen. Jag vill ta mig an dessa utmaningar. Ifall vårdreformen blir av, ställer jag därför också gärna upp i landskapsvalet i höst, säger Andersson.

I kommunalvalet 2017 var Andersson röstmagnet i Lovisa. Andersson är också medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige.

Nylander redo för riksdagsvalet 2019

Att trygga tillgängligheten till service i hela Nyland är en fråga som kommer att kräva mycket arbete under följande period. Den svenskspråkiga servicen har försvagats under nuvarande riksdagsperiod, denna utveckling kan inte fortsätta.

Läs föregående artikel

Henriksson: Sosiaaliturva on uudistettava

Det bör ske samtidigt som beskattningen och familjeledigheterna ses över.

Läs följande artikel