Henriksson: Språkförsöket är ett steg i fel riktning

Steg för steg försöker De blå nedvärdera och förminska svenskans betydelse för det 100-åriga nationsbygget.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson beklagar att riksdagen på tisdagen godkände det regionala språkförsöket som gör att 2200 skolelever i årskurs 5 och 6 kan välja bort undervisningen i svenska nästa höst.

− Det här är ett steg i helt fel riktning. Finland behöver fler svenskkunniga människor i framtiden – inte färre. Skoleleverna skulle däremot behöva få lära sig svenska tidigare, säger Anna-Maja Henriksson.

Hon påpekar att Norden erbjuder många arbetstillfällen för finländare och språkkunskaperna har alltid varit en konkurrensfördel.

− Det är klart att unga som inte kan någon svenska har en sämre ställning på arbetsmarknaden, såväl inom offentlig som privat sektor, säger Henriksson.

Hon ser det som bedrövande att man vill försvaga svenskan uttryckligen i samband med att Finland fyller 100 år. Mottot för jubileumsåret är Yhdessä – tillsammans.

− Det är särskilt trist att regeringen driver igenom det här nu. Det är tecken på att regeringen är totalt likgiltig då det gäller att värna om landets tvåspråkighet på bästa sätt.

− Samtidigt som Samlingspartiet och Centern inte orkar bry sig tycks De blå i sin desperation över de dåliga opinionssiffrorna inte hitta något annat än att gå åt svenskan. Det är en sorglig situation, säger Henriksson.

− Steg för steg försöker den här gruppen nedvärdera och förminska svenskans betydelse för det 100-åriga nationsbygget.  Efter språkstriderna på 1930-talet försöker de på nytt blåsa liv i gamla fördomar och attityder.

Regeringen talar om att bredda språkkunskaperna, men det är inget som Henriksson köper.

− Språkkunskaper är inget nollsummespel − snarare tvärtom. Ju fler språk man kan, desto lättare blir det att lära sig nya språk. Att blanda ihop kunskaper i kinesiska med kunskaper i svenska är som att blanda äpplen och päron. Landets nationalspråk är finska och svenska och det är högst naturligt att alla barn i Finland under sin skoltid lär sig känna det andra nationalspråket, säger Henriksson.

Henriksson citerar Finlandiapristagaren Juha Hurme: Kunskaperna i svenskan breddar världsbilden överraskande mycket.

− Det kunde vara skäl för Centern och Samlingspartiet att lyssna på Hurme och inte låta sig styras av  De blås inskränkta syn, säger Henriksson.

 

 

SFP-riksdagsledamöter nöjda: Viexpo får mer resurser

Lobbandet för det österbottniska exportandelslaget Viexpo bar frukt. 200 000 euro i "julklappspengar".

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi om alkohollagen: Folkhälsan viktigare än lätt åtkomst

Alkohollagens syfte var att minska på alkoholkonsumtionen och dess negativa följder i vårt samhälle.

Läs följande artikel