Rehn-Kivi om alkohollagen: Folkhälsan viktigare än lätt åtkomst

Alkohollagens syfte var att minska på alkoholkonsumtionen och dess negativa följder i vårt samhälle.

Idag blev riksdagens social- och hälsovårdsutskottet klar med sitt betänkande om den nya alkohollagen. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi välkomnar att byråkratin överlag minskar och är nöjd över att social- och hälsovårdsutskottets majoritet är för att alkoholhalten för de drycker som får säljas i livsmedelsaffärer, kiosker och bensinstationer förblir på nuvarande nivå. 

–  Alkohollagens syfte var att minska på alkoholkonsumtionen och dess negativa följder i vårt samhälle. Genom att drastiskt öka på tillgängligheten, förhöja volymprocenten från 4,7 till 5,5 och samtidigt frigöra tillverkningsmetoden skulle lagförslaget motverka dessa goda mål. Vi ska också skydda våra barn och ungdomar och enligt lagen är det brottsligt för under 18-åringar att inneha alkohol. Därför är förslaget att 16-åringar skulle få sälja och servera alkohol fullkomligt ologiskt och oansvarigt, säger Veronica Rehn-Kivi.

Också skrivelserna om distans- eller nätförsäljning av alkohol förblev oklar, trots att grundlagsutskottet krävde en entydig tolkning. Om riksdagen röstar för utskottets förslag betyder det att Alkos monopolställning kan hotas. Det här är allt annat än god lagberedning.

–  Frågan om distansförsäljning borde utredas noggrant och distansförsäljning definieras tydligt i lagen, om vi i framtiden vill motivera och behålla Alkos monopol, säger Rehn-Kivi.

Henriksson: Språkförsöket är ett steg i fel riktning

Steg för steg försöker De blå nedvärdera och förminska svenskans betydelse för det 100-åriga nationsbygget.

Läs föregående artikel

Säkerhetspolitiken kan inte bygga på förhoppningar

Den första televiserade debatten gav orsak att påminna presidentvalskandidaterna om att Finlands folk förtjänar klarspråk om våra utrikes- och säkerhetspolitiska vägval.

Läs följande artikel