Henriksson ställer upp

Anna-Maja Henriksson ställer sig till förfogande som partiordförandekandidat för Svenska folkpartiet i Finland.

– Jag vill gärna leda vårt parti och framförallt vill jag att SFP skall vara med och leda samhälls­utvecklingen, säger Henriksson, som nu fungerar som riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande.

– Vårt land behöver framtidstro och det behövs trovärdiga alternativ i politiken. Svenska Folkpartiet är en folkrörelse och ska också framöver stå för en vettig, trovärdig, human politik som sätter mänskan i fokus. Jag har de senaste dagarna också känt ett starkt stöd från fältet, från våra väljare. Därför har jag beslutat mig för att kandidera som partiordförande.

Och SFP har inte glömt människan, säger Henriksson.

– Vi är medvetna om vilken vardag finländarna lever i. Vi har kontakt med de yrkesgrupper som har drabbats av den sittande regeringens politik: närvårdare, studerande, jordbrukare, företagare och arbetslösa, bland andra. Vi kommer aldrig att glömma den enskilda medborgarens bekymmer. Och någonting har gått fel då vi, historiskt sett, lever i ett överflöd samtidigt som allt fler har allt svårare med att få sin vardag att gå ihop.

Enligt Henriksson har SFP också i framtiden en plats i regeringen.

–  Det ser vi inte minst nu, då tingsrättsreformen sker på bekostnad av det svenska språket, då indragningen av tågförbindelser försvårar samspelet mellan landsbygd och stad samt då utbildningen, som länge har varit Finlands trumfkort, drabbas oskäligt hårt av regeringens spariver.

Henriksson är, till vidare, den första att ställa upp i ordförandevalet som ordnas under SFP:s parti­dag i Åbo juni. Hon hoppas däremot på att fler lockas att ställa upp.

– Vårt parti är betjänt av en ideologisk diskussion inför partidagen. Inom SFP behövs såväl mångfald som alternativ. Bara på det sättet kan den folkrörelse partiet är och ska vara i framtiden också bli ännu starkare.

”Regeringen hinner ännu ändra sin politik”

Interpellationen om högskole- och studiestödsnedskärningarna lämnades in på riksdagens centralkansli på fredagen.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors kretsmöte, som i dag höll utbildningspolitiken högt på agendan, omvalde enhälligt Silja Borgarsdóttir Sandelin till kretsordförande.

Läs följande artikel