”Regeringen hinner ännu ändra sin politik”

Interpellationen om högskole- och studiestödsnedskärningarna lämnades in på riksdagens centralkansli på fredagen.

Svenska riksdagsgruppen är första undertecknare av interpellationen, som backas upp av samtliga oppositionspartier: De gröna, SDP, Vänsterförbundet och KD.

I interpellationen frågar partierna huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i högskoleutbildningen.

Partiordförande Carl Haglund medger att situationen är historisk, eftersom man får gå tillbaka till 1932 då Svenska riksdagsgruppen senast väckte en interpellation.

– Detta handlar ändå inte om det förgångna eller om SFP, utan om framtiden och vårt lands kunnande. Vi är här för att vi inte kan acceptera regeringens kortsiktiga politik, säger Haglund.

Interpellationens första undertecknare, gruppordförande Anna-Maja Henriksson påpekar att ett samhällsfördrag inte räcker för att lyfta Finland.

– En välutbildad befolkning har varit vårt trumfkort. Det behövs en fortsatt satsning på vårt kunskapssamhälle. Enbart ett samhällsfördrag räcker inte, säger Henriksson.

– Det finns ännu möjlighet för regeringen att ändra sin politik, byta kurs och ta tillbaka nedskärningarna som slår hårt mot våra högskolor och studerande, säger Henriksson och Haglund.

Det preliminära datumet för regeringens interpellationssvar är den 6 april.

Överenskommelse nådd om fisket i Östersjön

Sent på tisdagskvällen nåddes en överenskommelse om den fleråriga förvaltningsplanen för fisket i Östersjön.

Läs föregående artikel

Henriksson ställer upp

Anna-Maja Henriksson ställer sig till förfogande som partiordförandekandidat för Svenska folkpartiet i Finland.

Läs följande artikel