Henriksson undrar vilken riskanalys regeringen gör om valfriheten i vården

Vilka följder kan det få för Finland om det senare visar sig att EU inte tillåter valfrihetsmodellen.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ställer en fråga till regeringen om beslutet att låta bli att sända valfrihetslagen i vården till EU-kommissionen för granskning. Det här trots att Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det skulle ha varit det säkraste sättet att försäkra sig om att förslaget är förenligt med EU:s regler om statsstöd.

− En hurudan riskanalys har regeringen gjort då den beslöt att låta bli att sända valfrihetslagen till EU-kommissionen? Vilka följder kan det få för Finland om det senare visar sig att valfrihetsmodellen inte är tillåten, frågar Henriksson i det skriftliga spörsmålet.

Mera jämlikhet behövs på arbetsmarknaden

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, medlem av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott, vill se fler åtgärder för att förebygga ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Läs föregående artikel

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

Även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Läs följande artikel