Mera jämlikhet behövs på arbetsmarknaden

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, medlem av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott, vill se fler åtgärder för att förebygga ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

I Finland gör kvinnor i förhållande till resten av Europa mycket snuttjobb, vilket har ökat på ojämlikheten.

I Finland påverkas siffrorna mest av moderskapsledighetsvikariat och familjeledighetssystemet. Statistiken visar att visstidsanställningar är vanligast hos unga kvinnor. Det leder till att de halkar efter i löneutvecklingen och senare får sämre pension än männen. För att uppnå jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden behövs det både lagstiftning och attitydförändringar.

– I Finland är könssegregeringen på arbetsmarknaden stor och det vore ändamålsenligt att försöka locka fler män till kvinnodominerade branscher och vice versa. Lönenivån inom kvinnodominerade branscher måste höjas. En ökad uppskattning och status för det tunga jobb som kvinnor gör inom vården, till exempel, kunde också få slut på tudelningen av arbetsmarknaden. Genom att intressera också män för vårdbranschen kunde vi samtidigt åtgärda bristen på arbetskraft som råder där, säger Rehn-Kivi på Minna Canth-dagen – den finländska jämställdhetsdagen.

Spela inte hasard med skattebetalarnas pengar

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson fortsätter kräva regeringen på svar gällande frågan om vårdreformens valfrihetsmodell borde sändas till EU- kommissionen för notifiering.

Läs föregående artikel

Henriksson undrar vilken riskanalys regeringen gör om valfriheten i vården

Vilka följder kan det få för Finland om det senare visar sig att EU inte tillåter valfrihetsmodellen.

Läs följande artikel