Henriksson: Utan kommunikationer – ingen export

Vad gör vi med en ny bana, om tågen inte har tid att stanna på stationerna?

– För att få fler arbetsplatser måste vi förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. För vårt exportinriktade näringsliv är det A och O med fungerande infrastruktur, i form av vägar, järnväg, hamnar och flygfält. Därför måste regeringen beakta, var i landet det finns exportinriktade regioner, som med sina företag kan bidra till att stärka tillväxten i landet, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Nyland och Österbotten samt Mellersta Österbotten och Åland är de områden i landet som har mest export i förhållande till BNP per invånare.

– Att riksdagen satsat hundratals miljoner i tågrälsen från Helsingfors till Uleåborg har varit en medveten satsning för att kunna försnabba resetiderna. Att VR nu aviserar indragning av ett flertal tågturer är närmast ironiskt. Vad gör vi med en ny fin bana, om det inte går tillräckligt med tåg, eller om tågen inte har tid att stanna på stationerna? Här behövs nytänkande och en omprövning av besluten, annars kan man nog säga att de goda förbättringsplanerna spårade ur på slutrakan, konstaterar Henriksson.

Henriksson framhöll också vikten av att riksväg 8, som är Österbottens livsnerv, borde stå i tur då det gäller förbättringen av basvägnätet samt att Vasa och Karleby-Jakobstads flygfält liksom hamnarna i Karleby o Jakobstad är av yttersta vikt för exporten.

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson talade i riksdagens remissdebatt om statsbudgeten för år 2016.

Svenska riksdagsgruppen ifrågasätter statsrådets trovärdighet som avtalspart

Svenska riksdagsgruppen frågar I ett skriftligt spörsmål vad statsrådet tänker göra för att uppfylla sina skyldigheter att utveckla den spårbundna trafiken i Södra Finland och se till att kollektivtrafiken upprätthålls i Västra Nyland.

Läs föregående artikel

Dags för en ny sorts invandringspolitik

Språk, utbildning, arbete och gemenskap. Det är de fyra grundpelarna i Svenska folkpartiets nya invandringspolitiska program, som presenterades på torsdagen. Programmet bygger på liberalism, mänskliga rättigheter och solidaritet.

Läs följande artikel