Dags för en ny sorts invandringspolitik

Språk, utbildning, arbete och gemenskap. Det är de fyra grundpelarna i Svenska folkpartiets nya invandringspolitiska program, som presenterades på torsdagen. Programmet bygger på liberalism, mänskliga rättigheter och solidaritet.

– I slutändan handlar integration om oss människor. Staten kan inte integrera alla, medborgarsamhället har också ett ansvar i att hjälpa och stödja dem som har det svårt. Det är glädjande att se att så många finländare tagit sig an denna uppgift, om vi än också har sett mindre välkomna utspel. Även om regeringens tilläggsfinansiering är mycket välkommen hoppas vi på lite mer värdeledarskap från regeringen i den här frågan. Att regeringen ofta väljer att lägga fokus på att förstå dem som motsätter sig invandringen på grund av okunskap ger fel signal, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

SFP:s kontaktchef Emina Arnautovic flydde till Finland från sitt hemland Bosnien för 23 år sedan. Hon är idag bosatt i Närpes, som har en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i Finland och därmed är ett exempel på att invandringen inte är en orsak till att finländare går arbetslösa, snarare tvärtom. Sysselsättningen är också en av de absolut bästa integrationsformerna.

– Integrationen är viktig, säger Arnautovic, men den måste vara vettig. Och det kräver resurser. Att jag och min familj har klarat oss så bra beror på att den finländska staten har satsat på oss. Nu är vi alla produktiva medlemmar av samhället och vi tycker att det är ett privilegium att få bo här, att få rösta här och att få säga vad vi tycker.

 

– Det här programmet är inte bara en ideologisk vision, utan också ett svar på regeringens politik, där fokus legat mera på att hindra asylsökande från att komma till Finland istället för att hjälpa dem. Förslag som att skapa egna stödsystem för invandrare strider så väl mot mänskliga rättigheter som mot vår grundlag. Vårt program utgår från fakta och ger lösningar på verkliga utmaningar istället för att dra nytta av främlingsfientliga attityder, säger Ida Schauman, ordförande för integrationspolitiska utskottet.

Programmet finns att ladda ned här.

Henriksson: Utan kommunikationer – ingen export

Vad gör vi med en ny bana, om tågen inte har tid att stanna på stationerna?

Läs föregående artikel

Vi har inte råd med att låta Europa bli ett museum!

En minskning i forskningsprogrammet ökar riskerna för att Europa förlorar de främsta forskarna

Läs följande artikel