Henriksson: Varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är medlem i EU

Anna-Maja Henriksson

– Jag är övertygad om att varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är medlem i EU.

– Är det viktigt att Finland är en del av väst? Är Finland ett exportberoende land?

Är Europa och EU-området vår viktigaste exportmarknad dit vi säljer största delen av de produkter och tjänster som tillverkas runt om i företagen i vårt land? Har det betydelse för Finlands säkerhetspolitiska läge att vi är medlemmar i EU, frågade SFPs partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal till SFPs partifullmäktige i dag lördag.

– Svaret till alla dessa frågor är ett tydligt ja! Vi brukar säga att det inte går att äta kakan och ha den kvar. Det går heller inte att vara såväl för och emot samtidigt. Så då Jussi Halla-Aho och hans sannfinländare eller KD:s Sari Essayah för den delen, talar sig varma för att fälla stimulanspaketet, behöver man se klart och förstå vad allt det kunde leda till. Får man inte hjulen att rulla i Europa, ja då är det de finländska arbetstagarna som blir utan jobb och våra exporterande företag som drabbas. Då talar vi om vardagen i din och min hemkommun, om arbetsplatser och skatteintäkter. Kommer det in mer eller mindre skattepengar till den gemensamma kistan därifrån välfärden ska fördelas, till skola, vård och omsorg, sade Henriksson.

– Företagen finns i kommunerna och städerna och därför ligger ett livskraftigt EU i varje kommuninvånares intresse. I en tid där vi ser osäkerheten runt om i världen sprida sig, där utvecklingen i vårt östra grannland Ryssland går åt helt fel håll, så finns det inget som är mera värt än att veta att vi har vänner! Ensam är inte stark, sade Henriksson.

Henriksson påpekade att frågan om EU:s stimulanspaket inte är svartvit, och att även om man inte behöver tycka om allt som besluts i Bryssel, är Finland ensam svagt. Henriksson framhävde också att återhämtningen av EUs inre marknad är avgörande för Finlands ekonomi, eftersom största delen av Finlands export går dit.

 

Henriksson efterlyser tvåårigt försök med höjt hushållsavdrag

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill ha ett tvåårigt försök med utvidgat användningsområde för hushållsavdraget samt en betydande höjning av beloppet. I sitt tal på SFP:s partifullmäktige i dag lördag sade Henriksson att beloppet exempelvis kunde vara 7 500 euro.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Integrerat Norden också efter coronaepidemin

- Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som i egenskap av nordisk samarbetsminister var med och utarbetade visionen för det nordiska samarbetet och vilken de nordiska statsministrarna antog i slutet av år 2019. Blomqvist höll anförande på SFP:s partifullmäktigemöte under lördagen.

Läs följande artikel