Blomqvist: Integrerat Norden också efter coronaepidemin

– Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som i egenskap av nordisk samarbetsminister var med och utarbetade visionen för det nordiska samarbetet och vilken de nordiska statsministrarna antog i slutet av år 2019. Blomqvist höll anförande på SFP:s partifullmäktigemöte under lördagen.

– Sommaren 2019 hade vi ingen aning om vilka utmaningar vi skulle stå inför, men målet är fortsättningsvis det samma. Tillsammans är vi starkare och det gäller även då det kommer till bekämpande av coronapandemin och eftervården av dess följder. Vi skall också tillsammans ta lärdom av den nuvarande krisen och utveckla vår gemensamma beredskap att klara nya kriser och utmaningar i framtiden, säger Thomas Blomqvist.

– I december lät ministerrådets sekretariat göra en frågeundersökning om tillståndet i gränsregionerna. Resultatet pekar tyvärr mot ökad pessimism och minskad tilltro till den framtida integrationen i Norden och vittnar om att det finns en betydande risk för långvariga konsekvenser för det nordiska samarbetet.

– Det är många som lider av att de nordiska gränserna plötsligt blivit, om inte totalt stängda, så i varje fall betydligt mer kännbara än tidigare och risken för minskad tilltro måste vi ta på största allvar. Under vår ordförandeperiod i det Nordiska Ministerrådet är en av tyngdpunkterna att avlägsna gränshinder och tillsammans arbeta för ett fortsatt fördjupat nordiskt samarbete i vardagen, säger Thomas Blomqvist.

Henriksson: Varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är medlem i EU

- Jag är övertygad om att varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är medlem i EU.

Läs föregående artikel

SFP i Sibbo nominerade ytterligare tio kommunalvalskandidater

SFP i Sibbos lokalavdelning har nominerat ytterligare tio kandidater till vårens kommunalval. De 16 första kandidaterna nominerades på hösten och på partiets lista finns nu 26 kandidater. Kandidatvärvningen fortgår ännu aktivt.

Läs följande artikel