Henriksson: Vasa får utvecklingscenter för patientsäkerhet

Anna-Maja Henriksson

Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsunderstöd för grundandet av ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet. SFPs partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd med beslutet.

– Då vi med minister Kiuru besökte Vasa centralsjukhus i början av mars, hade vi med oss beskedet att nästa steg är att bevilja VCS kompetenscenter för utvecklandet av patientsäkerheten. Nu är det helt klart och alla beslut är också formellt fattade, säger Henriksson.

– Patientsäkerheten i Vasa sjukvårdsdistrikt har länge varit bland de bästa i landet och man har målmedvetet och långsiktigt arbetat med det inom distriktet. Detta understöd möjliggör att man delar med sig av den kunskap som man erhållit.

Statsunderstödet uppgår sammanlagt till tre miljoner euro. Syftet med den kommande utvecklingsverksamheten är att ta fram rekommendationer, verksamhetsmodeller och nya verktyg för att säkerställa patient- och klientsäkerheten i hela landet

– Det här är en viktig del i att ytterligare höja kompetensen vid Vasa Centralsjukhus och stärka sjukhuset i framtiden. Träget arbete ger resultat och som jag tidigare sagt har det betydelse att SFP sitter i regeringen. Med gott samarbete nås resultat, avslutar Henriksson.

Understödets belopp för år 2020 är 1 miljon euro.

SFP bjuder in bakom kulisserna

SFP har lanserat partiets första podcast “Bakom kulisserna” med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson tar lyssnarna in bakom politikens kulisser och ger insyn i detaljerna, tankarna och de udda stunderna.

Läs föregående artikel

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 14 maj 2020 nominerat ytterligare 12 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 22.

Läs följande artikel