Henriksson: Vi behöver förnya företagsbeskattningen och trygga tillgången till utbildad vårdpersonal

I sitt tal till SFP:s partifullmäktige efterlyste partiordförande, justitieminister Anna-Henriksson en reform av företagsbeskattningen för att främja fler investeringar i Finland.

– Vi behöver inte högre skatter. Istället behöver vi ännu mer investeringar i Finland. Och därför vi behöver vi göra Finland till ett ännu mer attraktivt land att investera i. Här är en konkurrenskraftig företagsbeskattning central för att vi ska klara  oss i kampen om internationella etableringar. Vinster som investeras tillbaka i verksamheten borde därför beskattas med en lägre samfundsskattesats, till exempel 15 procent, säger Henriksson.

– Vi borde också uppmuntra nya företagare att starta bolag som siktar på en stark tillväxt. Genom att befria start-up företag från att betala samfundsskatt under exempelvis de första två-tre verksamhetsåren ger man en stark signal – det lönar sig att sig att starta ett företag i Finland.

Henriksson ställer sig också öppen för tanken att sänka skatten på arbete. Hon anser att vårens ramria mycket väl kan vara en bra tidpunkt.

– För oss i SFP är skatterna ett medel, inte ett självändamål. Tillväxt och sysselsättning skapas inte genom högre skatter.  Tvärtom. Vi i SFP har genomgående talat för en skattepolitik som ger vanliga löntagare mer i handen. Det ska alltid löna sig att arbeta, säger Henriksson.

I sitt tal till partifullmäktige betonade Henriksson även starkt behovet att hitta lösningar för att avhjälpa bristen på arbetskraft. Henriksson konstaterade att arbetskraftsbristen berör de allra flesta branscher, men ville i sitt tal i dag särskilt lyfta upp tillgången till utbildad vårdpersonal.  

– Tillgången till utbildad vårdpersonal är en av Finlands mest centrala framtidsfrågor. Jag är mycket oroad över situationen i dag. Många inom vården känner sig med fog trötta på grund av en ständigt tung arbetsbörda och upplevelsen att inte räcka till. Läget blev ännu jobbigare på grund av pandemin. 

Enligt Henriksson ligger det i allas intresse att hitta lösningar för att förbättra situationen och vårdpersonalen behöver känna att deras sak prioriteras. Henriksson betonar att det behövs åtgärder på bred front.

– Ett tillräckligt antal utbildningsplatser för läkare, sjukskötare och närvårdare, välmående och trivsel i arbetslivet, gott ledarskap, jämställdhet, och konkurrenskraftiga löner är centrala pusselbitar med tanke på vårdbranschen, säger Henriksson.

– Svenska riksdagsgruppen efterlyste på sitt sommarmöte ett tvärsektoriellt program för att trygga tillgången till vårdpersonal. Jag är därför glad att regeringen nu i samband med budgetrian beslöt att ett sådant program ska beredas.

 

SFP:s partifullmäktige håller möte idag 9.10.

Rehn-Kivi: Specialbarn måste garanteras rehabilitering

I Finland finns tiotusentals familjer med specialbarn. Ett specialbarn kan ha olika grader av funktionsnedsättning, tal- och språkutvecklingssvårigheter eller någon långvarig sjukdom. Idag har många specialbarn fått avslag från FPA för sina ansökningar om fortsatt rehabilitering med motiveringen att den givna terapin inte gett önskat resultat. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktige den 9 oktober upp vikten av egendomsskyddet och uttryckte oro över att förståelsen för egendomsskyddet verkar minska.

Läs följande artikel