Rehn-Kivi: Specialbarn måste garanteras rehabilitering

I Finland finns tiotusentals familjer med specialbarn. Ett specialbarn kan ha olika grader av funktionsnedsättning, tal- och språkutvecklingssvårigheter eller någon långvarig sjukdom. Idag har många specialbarn fått avslag från FPA för sina ansökningar om fortsatt rehabilitering med motiveringen att den givna terapin inte gett önskat resultat. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan.

– Framsteg kan inte vara det enda kriteriet för fortsatt rehabilitering. Även upprätthållandet av funktionsförmågan är av största vikt både för barnet och familjen, som ofta får kämpa med orkandet. Beslut om fortsatt rehabilitering bör fattas individuellt och på lång sikt och inte bara utgående från barnets nuvarande utvecklingsnivå, säger Rehn-Kivi. 

Spörsmålet tar upp vikten av att ge terapi som möter individens behov, vikten av att ge familjerna mera stöd och vikten med att säkerställa att terapi också ges på patientens modersmål.

– Det råder en stor regional ojämlikhet i frågan om tillgången av terapeuter och på många håll är det nästan omöjligt att få terapi på sitt eget modersmål, vilket är en förutsättning för att terapin för barnet är meningsfull. Det är inte rätt om familjerna själva måste hitta en lämplig terapeut för sitt barn, framför allt då det inte finns av dem. Hjälp och stöd borde fås av FPA eller socialtjänsterna i kommunen, säger Rehn-Kivi.

 

Blomqvist: Målmedvetet jämställdhetsarbete behövs i Finland och i EU

Årets jämställdhetsdagar arrangeras den 6-7 oktober. Under jämställdhetsdagarna ordnas även en diskussion om HBTIQ-rättigheter i Europa som en del av EU:s framtidskonferens.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vi behöver förnya företagsbeskattningen och trygga tillgången till utbildad vårdpersonal

I sitt tal till SFP:s partifullmäktige efterlyste partiordförande, justitieminister Anna-Henriksson en reform av företagsbeskattningen för att främja fler investeringar i Finland.

Läs följande artikel