Blomqvist: Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktige den 9 oktober upp vikten av egendomsskyddet och uttryckte oro över att förståelsen för egendomsskyddet verkar minska.

– Under den senaste tiden har vi fått en del signaler om minskad förståelse för egendomsskydd och privat äganderätt, både i olika planläggningsprocesser och i den offentliga debatten, säger Blomqvist. Det här är en väldigt oroväckande utveckling.

– Flera viktiga lagberedningsprojekt som är på gång berör eller tangerar egendomsskyddet, det här gäller bland annat markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen. Det är viktigt att vi i de sammanhangen beaktar och värnar om den privata äganderätten på det nationella planet. Samtidigt vet vi att i praktiken verkställs ändå flera av de konkreta besluten i kommunerna och det gäller därför att vara aktiv också på det lokala planet, säger Blomqvist.

Blomqvist påminner om att egendomsskyddet är en grundläggande rättighet.

– Egendomsskyddet ingår i vår grundlag och i internationella människorättsinstrument. Det är en grundbult i  en västerländsk demokrati och en förutsättning för ekonomisk aktivitet. Det här är något vi ska värna om, avslutar Blomqvist.

Henriksson: Vi behöver förnya företagsbeskattningen och trygga tillgången till utbildad vårdpersonal

I sitt tal till SFP:s partifullmäktige efterlyste partiordförande, justitieminister Anna-Henriksson en reform av företagsbeskattningen för att främja fler investeringar i Finland.

Läs föregående artikel

Wickström: Arbetsrelaterad utbrändhet bör ge rätt till sjukfrånvaro med ersättning

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning.

Läs följande artikel