Henriksson: Vi behöver landskap med äkta självstyre

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyfte upp vikten av tillit mellan statsmakten, regionerna och företagen då hon talade under justitieministeriets seminarium om företagande och näringsverksamhet i Jakobstad på måndagen.

Under seminariet diskuterades faktorerna bakom Österbottens framgång inom näringslivet. Enligt Henriksson är det viktigt att visa att man tror på regionernas egna styrkor och förmågor. Där anser hon att det just nu finns brister i regeringens landskaps- och vårdreform.

– Vi vill ha landskap med äkta självstyre ifall vi ska gå in för en landskapsmodell. Att fjärrstyra vården från ministeriet i Helsingfors är inte ett modernt sätt att leda. Lika ofruktbart är att inte låta regionerna själva kunna påverka sina inkomster. I ett modernt samhälle ska inte förmyndarmentaliteten ta över, utan tvärtom borde regeringen sporra till initiativ och utveckling och ge samma möjligheter till alla landskap, säger Henriksson.

Henriksson: Sjukhuscentraliseringen bör läggas på is

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter verkställandet av hälsovårdslagens paragraf som centraliserar sjukhusens verksamhet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Direktivet för förnybar energi ett steg närmare målet

Sent på måndagskvällen röstade miljöutskottet om RED II, direktivet för förnybar energi, som är en uppdatering av det befintliga förnybarhetsdirektivet.

Läs följande artikel