Torvalds: Direktivet för förnybar energi ett steg närmare målet

Sent på måndagskvällen röstade miljöutskottet om RED II, direktivet för förnybar energi, som är en uppdatering av det befintliga förnybarhetsdirektivet.

– Under hösten har vi sakta rört oss mot fungerande kompromisser, men det finns ännu mycket jobb att göra. Samtidigt som det är viktigt att miljöutskottet lägger en hög ambition för miljö- och klimatmålen måste vi se till att vi i Norden får fortsätta använda vårt hållbara skogsbruk för att uppnå klimatmålen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Miljöutskottet behandlade bland annat förnybarhetsmålen, transportmålen för biobränslen samt hållbarhetskriterierna för biomassan. Rapportören för filen är de grönas Bas Eickhout, som i sin ursprungliga rapport inte riktigt klarade av att beakta de rikt beskogade ländernas speciella krav.

– Reslutatet i omröstningen gällande hållbarhetskriterierna för biomassan gick bättre än vi trodde! Den alternativa kompromiss vi röstade igenom med liten marginal tar mycket bättre i beaktande vårt nordiska skogsbruk, säger Torvalds.

Gårdagens omröstning i miljöutskottet var den första av tre.

– Ännu hinner vi finslipa kompromisserna och ALDE kommer även som grupp att kunna lägga in ändringsförslag i plenum, säger Torvalds.

Henriksson: Vi behöver landskap med äkta självstyre

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyfte upp vikten av tillit mellan statsmakten, regionerna och företagen då hon talade under justitieministeriets seminarium om företagande och näringsverksamhet i Jakobstad på måndagen.

Läs föregående artikel

SFP presenterade sin skuggbudget

Mer i handen för hushållen, mental hälsa viktig prioritet, slopad arvs- och gåvoskatt för företag

Läs följande artikel