Henriksson: Viktigt att upprätthålla ett trovärdigt försvar

Idag på den nationella veterandagen är det 75 år sedan Lapplandskriget tog slut. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att vi aldrig ska glömma våra veteraners insatser för det fria Finland. Hon framhåller också vikten av att Finland fortsätter ha ett trovärdigt försvar.

– Speciellt nu på veterandagen är det bra att komma ihåg att det alltjämt är nödvändigt att ersätta våra Hornet-stridsplan och fatta anskaffningsbeslut som planerat under nuvarande regeringsperiod. Hornet-planens  prestationsförmåga behöver ersättas fullt ut. På det kan vi inte pruta, säger Henriksson.

– Samtidigt är det klart att de exceptionella tider vi lever i har en enorm inverkan på statsfinanserna och landets ekonomi. Coronapandemin påverkar hela världsekonomin och vi behöver mer samarbete inom EU och på den internationella arenan, inte mindre. För ett exportberoende litet land som Finland är det ytterst viktigt.

 

Wickström: Ingen får lämnas ensam

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas regeringen nu uppmärksammar ungas situation i samhället. De planer som många har haft har förändrats i och med coronakrisen. Wickström är orolig för konsekvenserna.

Läs föregående artikel

Wickström: Vi måste våga tala om missbruk

I slutet av förra veckan omkom två unga personer från Ingå till följd av missbruk. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå är chockad över helgens händelser.

Läs följande artikel