Wickström: Ingen får lämnas ensam

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas regeringen nu uppmärksammar ungas situation i samhället. De planer som många har haft har förändrats i och med coronakrisen. Wickström är orolig för konsekvenserna.

– Flera unga riskerar att bli utan sommarjobb eller praktikplats. Möjligheterna att få sin första arbetsplats har försämrats betydligt. Det finns orsak att vara orolig för konsekvenserna, säger Wickström.

Wickström hoppas att regeringen nu funderar på hur man minimerar risken att unga faller utanför systemet eftersom många blir utexaminerade samtidigt som framtidsplanerna är mycket oklara.

– Man borde nu utforma olika modeller för anställningsstöd för företag som anställer unga. Ifall unga inte hittar arbete borde yrkeshögskolor, högskolor och universitet erbjuda studerande möjlighet att på ett flexibelt sätt avlägga kurser. För dem som saknar både arbete och studieplats borde det erbjudas utbildningsprogram eller kurser för att minimera risken för att någon hamnar utanför. Ingen får lämnas ensam. I kommunerna bör man också nu undvika att skära ner i det uppsökande ungdomsarbetet, säger Wickström.

Wickström påpekar att den osäkerhet vi har i samhället är speciellt tung för unga. I värsta fall ka det få svåra konsekvenser också när det gäller psykiskt välmående.

– Om unga hamnar i ett mellanskede på grund av coronakrisen kan det i värsta fall leda till negativa konsekvenser för hela livet. Vi måste se till att vi undviker en negativ utveckling som får långvariga effekter, påminner Wickström.

SFP i Helsingfors: Helsingfors stad behöver bättre styrning

Helsingfors stads revisionsnämnd har publicerat sin årliga granskningsrapport. Rapporten har inte ännu behandlats av stadsstyrelsen och -fullmäktige men SFP:s medlem i revisionsnämnden Paul Taimitarha vill lyfta upp några frågor från rapporten, stadens nya ledningssystem som infördes den här perioden och frågan om hur stora infrastukturs- och gatubyggnationsprojekt genomförs, som han anser vara av yttersta vikt att staden finner lösningar på.

Läs föregående artikel

Henriksson: Viktigt att upprätthålla ett trovärdigt försvar

Idag på den nationella veterandagen är det 75 år sedan Lapplandskriget tog slut. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att vi aldrig ska glömma våra veteraners insatser för det fria Finland. Hon framhåller också vikten av att Finland fortsätter ha ett trovärdigt försvar.

Läs följande artikel