Wickström: Vi måste våga tala om missbruk

I slutet av förra veckan omkom två unga personer från Ingå till följd av missbruk. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå är chockad över helgens händelser.

-Förra helgens händelser har berört oss alla i kommunen. En sådan här tragedi berör hela lokalsamhället. Speciellt stor är sorgen hos de anhöriga. Jag vill rikta mina kondoleanser till dem, säger Wickström.

Wickström hoppas att man på olika nivåer satsar på det preventiva arbetet då det kommer till missbruk. Wickström poängterar att utmaningarna som kopplas ihop med missbruk oftast är  väldigt individuella. Wickström säger därför att det är viktigt att satsa på tillräckliga resurser inom utbildning, elevvård, ungdomsarbete och inom övriga förebyggande tjänster. Detta är ett långsiktigt arbete.

I regeringsprogrammet finns uttalade åtgärder för att förebygga utslagning och främja psykisk hälsa. Det ska göras bland annat genom att förbättra samarbetet mellan olika aktörer och stärka förutsättningarna för uppsökande ungdomsarbete. Det här är en helhet som man måste satsa på nationellt, säger Wickström.

Wickström upplever att det är viktigt att man talar om missbruk. Enligt honom kan det ha ödesdigra konsekvenser ifall man döljer problematiken kring just missbruk.

-Vi måste inse att missbruk och användning av narkotika sker dagligen omkring oss även bland unga. Det här är ett problem vi inte kan sopa under mattan. Det här är en utmaning som måste tacklas på alla plan i samhället, säger Wickström.

Henriksson: Viktigt att upprätthålla ett trovärdigt försvar

Idag på den nationella veterandagen är det 75 år sedan Lapplandskriget tog slut. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att vi aldrig ska glömma våra veteraners insatser för det fria Finland. Hon framhåller också vikten av att Finland fortsätter ha ett trovärdigt försvar.

Läs föregående artikel

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.

Läs följande artikel