Historisk kandidatnominering för SFP i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet gör historia och går till riksdagsval för första gången i alla valkretsar på fasta Finland. SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff gläds över att partiets långsiktiga arbete bär frukt och att SFP nu även har nominerat ett rekordantal kandidater. SFP ställer upp 111 kandidater i riksdagsvalet i april.

– Jag är glad för att SFP:s långvariga strävan att etablera sig överallt i FInland bär frukt. Vi ser att det finns en stor efterfrågan för SFP:s politik, vilket även flera undersökningar visat. Nu kan vi på riktigt erbjuda ett ansvarstagande borgerligt liberalt alternativ, konstaterar en nöjd Fredrik Guseff, partisekreterare för SFP. 

– Kandidatbuketten är mångsidig och vi har en mycket god könsbalans med 47 procent kvinnor av våra kandidater. Vi har kompetenta och kunniga kandidater med bra geografisk spridning. Även i detta val kan SFP erbjuda ett stort antal unga kandidater. Av samtliga kandidater är 17 procent under 30 år, säger Guseff.

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på åtminstone 5 procent. Detta kunde ge SFP i varje fall två tilläggsmandat.

– Vi ska återta det fjärde mandatet i Nyland och även det andra mandatet i Helsingfors ser enligt undersökningar ut att ligga inom räckhåll. I Egentliga Finland har vi en mycket bra lista samtidigt som vi vet att marginalerna är små med egen lista. Här måste vi få väljarna till valurnorna för att säkra den svenskspråkiga rösten i Egentliga Finland. I Österbotten är kampen igång för att säkra våra fyra mandat. I senaste val var vi för första gången det största partiet i Vasa valkrets. SFP har även stora förhoppningar på Samkretsen som representerar alla valkretsar utanför SFP:s traditionella verksamhetsområden. Här kommer vi att växa och har alla möjligheter att göra historia, säger Guseff.

Piippo välkomnar utökade möjligheter att avlägga läroavtal för närvårdare på svenska

Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor meddelade nyss att åtminstone tio närvårdarstuderande tas in på läroavtal i samarbete med yrkesinstitutet Prakticum. Det här är verkligen glädjande nyheter och något som SFP i Helsingfors har förespråkat länge, säger kretsens vice ordförande Piippo, som själv är utbildad närvårdare.

Läs föregående artikel

SFP lämnade in en full kandidatlista i Nyland

På måndagen 20.2 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Nylands valkrets. SFP i Nyland går till val med full kandidatlista i riksdagsvalet 2023.

Läs följande artikel