SFP lämnade in en full kandidatlista i Nyland

På måndagen 20.2 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Nylands valkrets. SFP i Nyland går till val med full kandidatlista i riksdagsvalet 2023.

– Det känns otroligt fint att se på kandidatlistan och känna sig riktigt stolt. Kandidatnomineringen har varit ett stort arbete. Med ett gott samarbete inom nomineringsgruppen, och med hjälp från lokalavdelningar och lagarbete mellan tjänstemän och SFP-aktiva på fältet har detta lyckats. I ett val är kandidatnomineringen helt avgörande för valresultatet, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

SFP i Nylands 37 kandidater kommer från 14 olika kommuner – 17 män och 20 kvinnor – och listan är bred vad gäller ålder och bakgrund.

– Det känns bra att gå till val med denna kandidatbukett. Kandidaterna representerar olika profiler som kompletterar varandra. Vi har både nya krafter och erfarenhet, bredd vad gäller ålder och geografi, och en yrkesmässig mångfald. Jag är övertygad om att det här gänget uppnår ett fint valresultat. SFP i Nyland vågar säga det högt – vår målsättning är att vinna fyra mandat. Som kretsordförande önskar jag alla kandidater ork och glädje, avslutar Lönnfors.

Bifogat hittar vi alla kandidater och hur de presenterar sig själva.

Historisk kandidatnominering för SFP i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet gör historia och går till riksdagsval för första gången i alla valkretsar på fasta Finland. SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff gläds över att partiets långsiktiga arbete bär frukt och att SFP nu även har nominerat ett rekordantal kandidater. SFP ställer upp 111 kandidater i riksdagsvalet i april.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Nya lotsningslagen ger fortsatt dispens för mindre fartyg – men ministeriets kompetens oroar

Det främsta syftet med den nya lotsningslagen är att förbättra sjösäkerheten. Tidigare har vissa fartyg på grund av sin storlek kunnat beviljas dispens, dvs. under vissa förutsättningar befriats från skyldigheten att anlita lots. Riksdagsledamot och kommunikationsutskottets medlem Sandra Bergqvist (SFP), som aktivt jobbat för att dispensförfarandet ska bibehållas, är nöjd över att förslaget fick brett understöd i riksdagens kommunikationsutskott.

Läs följande artikel