Piippo välkomnar utökade möjligheter att avlägga läroavtal för närvårdare på svenska

Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor meddelade nyss att åtminstone tio närvårdarstuderande tas in på läroavtal i samarbete med yrkesinstitutet Prakticum. Det här är verkligen glädjande nyheter och något som SFP i Helsingfors har förespråkat länge, säger kretsens vice ordförande Piippo, som själv är utbildad närvårdare.

– Det råder brist på närvårdare. Att utöka möjligheterna att avlägga läroavtal på svenska i Helsingfors är mycket välkommet, säger Piippo. 

-Det är viktigt att den nya svenskspråkiga läroavtalsstigen garanteras tillräckligt med resurser så att utbildningen tryggas och att det i framtiden är möjligt att öka antalet utbildningsplatser, tillägger Piippo.

Piippo efterlyser flera liknande konkreta åtgärder och samarbete mellan utbildningsanstalter samt staden för att åtgärda bristen på vårdare.

– Läroavtal är en snabb och praktisk väg till vårdbranschen. Det är just ett sådant flexibelt sätt att genomföra studier som vi behöver allt mer av. Detta förutsätter ett målmedvetet och långsiktigt samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanstalten, säger Piippo.

Piippo påpekar att det också behövs insatser på nationell nivå. Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar och dessa kan endast bearbetas genom strukturella förändringar.

– Vårt utbildningssystem är i dag rätt oflexibelt och bör reformeras så att det tar hänsyn till olika livssituationer. Vi bör också komma ihåg att de som nu går in i arbetslivet troligen inte kommer att arbeta med samma yrke fram till pensionen. Det är därför också viktigt att vi skapar nya sätt för människor att studera och utvecklas, avslutar Piippo.

Mera information om utbildningen hittas här: https://www.hel.fi/rekry/sv/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-04-32-23

SFP i Egentliga Finland lämnade in kandidatlistan inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finland har på måndag eftermiddag den 20 februari lämnat in kandidatlistan inför riksdagsvalet. I Egentliga Finland går SFP till val med en full lista på 17 kandidater.

Läs föregående artikel

Historisk kandidatnominering för SFP i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet gör historia och går till riksdagsval för första gången i alla valkretsar på fasta Finland. SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff gläds över att partiets långsiktiga arbete bär frukt och att SFP nu även har nominerat ett rekordantal kandidater. SFP ställer upp 111 kandidater i riksdagsvalet i april.

Läs följande artikel