Höghastighetsbanan kostar mer än den smakar

Hellre en förbättrad kustbana än en helt ny höghastighetsbana, säger riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist.

SFP:s riksdagsledamöter Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz är mycket förvånade över Trafikverkets planer på en ny höghastighetsbana mellan Åbo och Helsingfors.

– Det är ekonomiskt absurt att satsa minst 1,5 miljarder för att förkorta restiden mellan Åbo och Helsingfors, då basinfrastrukturen i Finland samtidigt förfaller på grund av brist på pengar. Det här avståndet är på tok för kort för en så här massiv satsning. Passagerarmängderna, som också trafikministern värnar om, är för små för att investeringen ska löna sig. Nytto-kostnadsförhållandet är i obalans, konstaterar Blomqvist och Adlercreutz.

– I Finland borde vi satsa på befintlig infrastruktur istället för att bygga nytt. Skillnaden i tid mellan en grundförbättrad kustbana och en ny bana är mindre än 15 minuter, säger Adlercreutz.

Trafikverket konstaterar också satt kustbanan skall frigöras för lokaltrafik.

– Det är närmast tragikomiskt att påstå att kustbanan skulle frigöras för lokaltrafik då VR nyss beslutat att dra in Y-tåget. I praktiken skulle Trafikverkets planer utarma Västnyland. Tusentals västnylänningar pendlar till huvudstadsregionen varje dag, och kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Hur ska man egentligen ha det, undrar Blomqvist.

SFP i Nyland: Tänk kritiskt och bär ansvar

SFP i Nyland uppmanar ledande politiker i vårt land att inte skapa ytterligare oro i en utmanande tid genom otydliga uttalanden och oklara ställningstaganden.

Läs föregående artikel

Torvalds deltar i arbetet för att utreda Volkswagen-fusket

Europaparlamentet har idag valt medlemmarna av den undersökningskommitté som har till uppgift att undersöka brister i genomförandet och översynen av EU:s regler för bilutsläpp.

Läs följande artikel