Torvalds deltar i arbetet för att utreda Volkswagen-fusket

Europaparlamentet har idag valt medlemmarna av den undersökningskommitté som har till uppgift att undersöka brister i genomförandet och översynen av EU:s regler för bilutsläpp.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) blir suppleant i kommittén.

– Det känns bra att få detta förtroende. Många parlamentsledamöter hade anmält sitt intresse för undersökningskommittén, eftersom den behandlar något gripbart och förståeligt för folk i medlemsländerna, säger Nils Torvalds.

– Både EU:s medlemsländer och EU- kommissionen bär ett jättelikt ansvar i den här frågan. Vi har nu som uppgift att framförallt få svar på hur översynen av utsläppstesterna genomförts hittills, och hur utbrett användningen av manipulationsanordningar kan ha varit innan Volkswagen- skandalen blev känd, berättar Torvalds.

Undersökningskommittén ska lägga fram en mellanrapport inom 6 månader och en slutrapport senast 12 månader efter att den har inlett sitt arbete.

Höghastighetsbanan kostar mer än den smakar

Hellre en förbättrad kustbana än en helt ny höghastighetsbana, säger riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Andreas Elfving ny politisk sekreterare för SFP

Svenska folkpartiets partistyrelse har idag utsett Andreas Elfving till politisk sekreterare för SFP.

Läs följande artikel