Höj flyktingkvoten nu!

FN:s flyktingorganisation UNHCR har vädjat till det internationella samfundet att ta emot flera flyktingar från Syrien.

Enligt organisationen har inbördeskriget i Syrien lett till den största humanitära krisen sedan andra världskriget. Också här på hemmaplan har flera medborgarorganisationer krävt att Finland höjer flyktingkvoten, vilket riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) helhjärtat kan understöda.

– Det är inte första gången svenska riksdagsgruppen kräver att Finland ska höja sin flyktingkvot. Och vi gör det igen: Finland bör höja antalet kvotflyktingar nu från 750 till 2500 personer, säger Biaudet.

Oppositionspartierna föreslår detta i en gemensam motion som ska behandlas i samband tilläggsbudgeten i riksdagens plenum på torsdag.

– Finland har på tvivelaktiga grunder skärpt asylpolitiken. Att försvara asylrätten är både en etisk fråga och en fundamental människorättsfråga, som Finland och Europa in i det sista måste stå för. Från regeringshåll har man sagt att man kan tänka sig att höja den officiella flyktingkvoten bara den spontana invandringen fås under kontroll. Nu gäller det utan dröjsmål att infria det löftet. Allt annat är oansvarig och inhuman politik.

Kommunerna måste få sköta socialvården

Socialvården och det förbyggande vårdarbetet kräver lokal kännedom och ska vara människonära.

Läs föregående artikel

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Helsingfors budget 2017, stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs följande artikel