Höj språktilläggen för Soites personal

SFP:s fullmäktigegrupp inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har på måndagens fullmäktigemöte lämnat in en motion om att höja språktilläggen för Soites personal.

– Hela gruppen står enhälligt bakom denna motion. Höjda språktillägg är helt i linje med Soites strategi, där vi fastslagit att vi ska ha en kunnig och välmående personal, och att ett av de strategiska målen är att Soite som arbetsgivare ska vara attraktiv och erbjuda en modern rekrytering, säger fullmäktigeledamot Hans Snellman. 

I dag beviljas språktillägg i tre olika kategorier enligt hur goda språkkunskaper personen har och i vilken utsträckning den anställde är villig att använda sig av språket i sitt arbete. Summorna för kategorierna är 15€, 30€ respektive 60€ per månad. SFP föreslår i sin motion att summorna skulle höjas till 30€, 60€ respektive 100€ per månad.

– Att höja språktilläggen är viktig signal för vår personal att vi värdesätter deras kunskaper. Vi vill att de anställda ska få en skälig ersättning för att använda språket och en morot för att fortsätta utveckla sig, fortsätter Snellman. 

– Inom SFP-gruppen anser vi att det är väldigt viktigt att välfärdsområdets medlemmar också i fortsättningen får vård på sitt eget modersmål och för att trygga det behöver vi språkkunning personal, avslutar Snellman. 

SFP-gruppen föreslår ytterligare i sin motion att kraven för beviljandet av språktilläggen ses över. SFP:s fullmäktigegrupp inom Soite består av Mats Brandt (gruppordförande), Magnus Björkgren, Marlen Timonen, Margita Lukkarinen samt Hans Snellman. 

 

För SFP-gruppen, Hans Snellman

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är bestörta över att HUS försummar skyldigheten att ge vård på svenska

I en granskning gjord av HBL (19.2) framgår det att endast en liten andel av de digitala tjänster som HUS erbjuder finns tillgängliga på svenska.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland lämnade in kandidatlistan inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finland har på måndag eftermiddag den 20 februari lämnat in kandidatlistan inför riksdagsvalet. I Egentliga Finland går SFP till val med en full lista på 17 kandidater.

Läs följande artikel