Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är bestörta över att HUS försummar skyldigheten att ge vård på svenska

I en granskning gjord av HBL (19.2) framgår det att endast en liten andel av de digitala tjänster som HUS erbjuder finns tillgängliga på svenska.

Den digitala vårdtjänsten Hälsobyn, som HUS upprätthåller tillsammans med de övriga universitetssjukhusen, har över 6 miljoner besökare per år och är en allt viktigare del av den vård som erbjuds i Finland. Att tjänsten funnits redan i över 7 år och att man trots det endast hittar en bråkdel av tjänsterna på svenska är inte godtagbart, säger Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf som är styrelsemedlemmar i HUS.

Enligt språklagen ska all väsentlig information publiceras samtidigt på både finska och svenska. Om detta inte är möjligt borde publiceringen ske utan dröjsmål.

– Vi stöter konstant på problem med de språkliga rättigheterna i HUS. Vi SFP:are i HUS styrelse kan inte acceptera att HUS försummar sin plikt att ordna vård på båda nationalspråken. Vi har i flera omgångar lyft fram oron över servicen på svenska inom HUS och jag kommer ta upp ärendet i nationalspråksnämnden inom HUS, säger Cederlöf, som är styrelsens representant i nämnden.

Hälsobyn med alla sina “hus” är en betydande del av HUS servicenät och fungerar lite som ett digitalt sjukhus. Både inom det fysiska sjukhuset och inom det digitala, ska klienten kunna lita på att servicen finns tillgänglig även på svenska. 

– I samband med HUS budgetbehandling på hösten beslöt styrelsen att man under år 2023 ska göra en helhetsutredning över servicenätet. SFP föreslog ett tillägg där man krävde att utredningen även skulle beakta de språkliga rättigheterna och rätten till vård på svenska. Tyvärr röstades vårt förslag ner av de övriga grupperna. Att sedan endast några månader senare behöva läsa om detta gör mig förargad, säger Blomqvist-Valtonen. 

Cederlöf och Blomqvist-Valtonen är SFP:s representanter i HUS styrelse och kommer på nästa styrelsemöte kräva en förklaring samt en tidtabell på när Hälsobyn i sin helhet finns tillgänglig på svenska. 

Wickström: Hur illa måste finländarna må innan vi reagerar?

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se krafttag av nästa regering för att mentalvårdstjänsterna ska bli mer tillgängliga. Enligt honom måste man våga se över hela servicekedjan.

Läs föregående artikel

Höj språktilläggen för Soites personal

SFP:s fullmäktigegrupp inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har på måndagens fullmäktigemöte lämnat in en motion om att höja språktilläggen för Soites personal.

Läs följande artikel