Holmäng: För ut vaccinet till ungdomarna!

Det ska vara lätt att vaccinera sig och därför bör ungdomar ha möjlighet att bli vaccinerade mot Covid-19 där var de lever sin vardag.

– Vi måste snabbare få upp vaccinationsgraden bland ungdomar och därför bör vaccinet finnas att tas där var ungdomarna rör sig.

– När skolorna nu börjar i augusti bör vi direkt få ut vaccinet till alla högstadier, andra stadier och övriga läroinrättningar, säger SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

När det blir möjligt att vaccinera även barn från 12 år ska det också vara möjligt att få vaccinet i lågstadieskolorna. 

– Det ska vara enkelt och självklart för skoleleverna att ta vaccinet. Föräldrar ska inte behöva ta ledigt från arbetet för att skjutsa sitt barn till kanske andra sidan kommunen för att barnet ska bli vaccinerad, när det på skolan finns kompetent vårdpersonal som kan utföra vaccinationen, säger Holmäng. 

Nu gäller det att vara flexibel och hitta nya sätt att verka på, gäller att få till ett smidigt samarbete med skolhälsovården.

– Det gäller att få så många unga som möjligt vaccinerade så snabbt som möjligt. Vi vet att det är i den åldersgruppen som smittan nu just färdas snabbast i landet, säger Holmäng.

Kustens riksdagsledamöter har förnyat kravet på att ersätta skadorna som orsakats av skarven åt yrkesfiskare

Riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Jari Myllykoski (V), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksminister om den pågående lagberedningen om ersättningarna som betalas för skador som orsakats av fredade djur.

Läs föregående artikel

Anders Adlercreutz: EU bör vara vägvisare i klimatpolitiken

Det är skäl att tala klarspråk i klimatpolitiken, understryker Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel