Anders Adlercreutz: EU bör vara vägvisare i klimatpolitiken

Det är skäl att tala klarspråk i klimatpolitiken, understryker Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

– För Finlands del är det här inte bara regeringens angelägenhet. Oppositionen bör också inse stundens allvar. Det handlarna om en stor omställning, en omställning som också öppnar för nya möjligheter. Och det är helt klart, att EU behövs för att vi skall klara av den globala utmaningen vi står inför, säger Adlercreutz. 

Enligt den internationella klimatpanelen IPCC:s rapport som kom ut igår är det möjligt att vi redan på 2030 -talet når en global uppvärmning på 1.5 grader. Det är enligt många experter en smärtgräns. 

EU presenterade sitt klimatpaket i juli. Åtgärdspaketet betyder att EU minskar sina nettoutsläpp med minst 55 procent fram till 2030. 

– I ett globalt perspektiv har det Finland gör bara en begränsad betydelse. Men det EU gör är helt avgörande. Som en del av EU kan och bör vi arbeta för en rättvis, ambitiös global klimatpolitik. Det gagnar våra företag och via det vår ekonomi, säger Adlercreutz.

Han framhåller att om EU ställer krav, och unionen som världens största marknad säger att det här är vår standard, då måste den övriga världen också reagera.

-Ett starkt och fungerande EU kan vara en ledare inom den globala klimatpolitiken. Höstens klimatmöte COP26 i Glasgow kan förhoppningsvis vara den positiva milstolpe vi behöver.

-Utsläppshandeln måste stärkas. Vår resterande koldioxidbudget måste kopplas till den och marknadsmekanismerna måste justeras så att de stöder de mål vi har, understryker Adlercreutz.

Holmäng: För ut vaccinet till ungdomarna!

Det ska vara lätt att vaccinera sig och därför bör ungdomar ha möjlighet att bli vaccinerade mot Covid-19 där var de lever sin vardag.

Läs föregående artikel

SFP fortsätter som största parti i Sibbo – leder kommunstyrelsen 2021-25

SFP fortsätter som största parti i Sibbos fullmäktige och har under sommaren hållit i förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposterna. Fullmäktigegruppen har nu valt vilka personer man föreslår inneha de olika platserna som SFP säkrade i förhandlingarna. I förhandlingarna prioriterade man bland annat platsen som kommunstyrelsens ordförande. Ytterligare valde man att ta en stark position i bildningsutskottet, svenska utbildningssektionen, tekniska utskottet och markanvändningssektionen samt samtidigt ha en god och bred representation i samtliga organ.

Läs följande artikel