Ida Schauman vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet

Ida Schauman meddelar idag att hon ställer upp till vice ordförande för SFP. Schauman har varit aktiv inom SFP hälften av sitt liv.

De senaste tre åren har Schauman fungerat som ordförande för Svensk Ungdom. Idag är hon ordförande för SFP i Åbo och stadsfullmäktigeledamot i Åbo. Hon har jobbat som partitjänsteman, i riksdagen och som kommunikationskonsult med fokus på medierelationer och politisk påverkan.

– Jag vill fortsätta påverka samhället och vara en liberal röst i den offentliga debatten. Jag vill fortsätta arbeta för Finlands framtid – för flera jobb, för tillväxt, för utbildning och för jämlikhet för alla oberoende av bakgrund eller inkomst, säger Schauman.

Svenska folkpartiet har ett framgångsrikt val bakom sig och flera framför med landskapsvalet först ut. Schauman anser att SFP har potential att fortsätta växa både i medlemsantal och i understöd.

– Som oppositionsparti har vi möjligheten att visa hur vi skulle bygga framtidens Finland. SFP har en stor outnyttjad potential att växa och attrahera nya väljare och medlemmar. Ett liberalt, medmänskligt alternativ har sällan behövts så mycket som det gör nu med ett hårdnande samhällsklimat, med en låg sysselsättningsgrad och med en regering som skär mer och mer i välfärden. SFP behövs nu mer än någonsin.

Wallin: Vad är det som felar i ungdomsförbundens stöd?

Nya kultur- och ungdomsministern Sampo Terho sade efter sin utnämning i fredags att det nu hör till hans uppgifter att korrigera de ojämlika stödmekanismerna för ungdomsförbundens stöd.

Läs föregående artikel

Arktiska rådet är en unik möjlighet för Finland

- Arktiska rådet kommer att öka i betydelse, både för säkerhetspolitiken och ekonomin, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel