Wallin: Vad är det som felar i ungdomsförbundens stöd?

Nya kultur- och ungdomsministern Sampo Terho sade efter sin utnämning i fredags att det nu hör till hans uppgifter att korrigera de ojämlika stödmekanismerna för ungdomsförbundens stöd.

– Jag önskar att ministern kunde förklara vilka av ungdomsförbundens stödkriterier som idag är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller på annat sätt sådana att de skapar ojämlikhet, säger Wallin.

I ungdomslagen konstateras bland annat följande: ”Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet beaktas organisationens ekonomi samt hur rikstäckande organisationens verksamhet är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet beaktas därtill på vilket sätt organisationen främjar likvärdighet, jämställdhet och delaktighet i sin verksamhet […]”.

– Vilka av ungdomsförbundens stödkriterier anser minister Terho skapa ojämlikhet? Vilka av dem stöder bäst den värdegrund som det blöj- och piskjippo som Sannfinländsk ungdom i årsskiftet presenterade på Facebook representerar, frågade Wallin på riksdagens frågetimme.

Adlercreutz: Valfriheten borde först testas lokalt

Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om valfrihet i vården. Det allra viktigaste med vårdreformen är att finländarna garanteras god vård när behovet uppstår, medan valfriheten erbjuder flexibilitet.

Läs föregående artikel

Ida Schauman vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet

Ida Schauman meddelar idag att hon ställer upp till vice ordförande för SFP. Schauman har varit aktiv inom SFP hälften av sitt liv.

Läs följande artikel