Arktiska rådet är en unik möjlighet för Finland

– Arktiska rådet kommer att öka i betydelse, både för säkerhetspolitiken och ekonomin, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Finland tar nu över ordförandeskapet i Arktiska rådet för två år framåt.

– Finland väljer att fokusera på miljön, ett viktigt tema. Det finns många öppna frågor, inte minst hur den känsliga naturen i Arktis kan skyddas när regionens verksamhet ökar allt mer.

– Finland har inte prioriterat internationella relationer de senaste åren. Att inte ministrarna tar sig till rådsmöten i Bryssel utan sänder tjänstemän är ett illavarslande tecken. Det försämrar Finlands möjligheter att påverka. Om den arktiska möjligheten ska förverkligas, måste regeringen också ta utmaningen på allvar. För Finlands, Arktis och naturens bästa hoppas jag att man lyckas.

Ida Schauman vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet

Ida Schauman meddelar idag att hon ställer upp till vice ordförande för SFP. Schauman har varit aktiv inom SFP hälften av sitt liv.

Läs föregående artikel

Vi ska inte spara i barns och ungas välmående!

Idag inleddes den två dagar långa Folktingssessionen i Hangö. SFP:s vice gruppordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin uttryckte i SFP:s gruppanförande stor oro över att regeringen vill centralisera dygnetruntvården på barnpsykiatriska avdelningar.

Läs följande artikel