Inga rasister välkomna i våra led

Finländare från landets alla hörn samlas idag till demonstrationer mot rasismen och fascismen i samhället.

Demonstrationernas syfte är att få ett slut på den tystnadens kultur som de senaste åren har låtit extremhögervåldet växa ostört. Inför denna demonstration väljer regeringspartiet Sannfinländarna att gå ut med att de inte anser det nödvändigt att avkräva sina kandidater löftet om att motsätta sig rasism.

– Det är fullständigt ofattbart att denna attityd finns hos ett regeringsparti. I en rättsstat som Finland är alla människor lika värda och alla ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld, oberoende av kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga eller etnicitet. Dessa rättigheter motverkas nu av de människor som getts ansvar för att leda vårt land fram tills nästa val. Värdeledarskapet lyser med sin frånvaro, säger Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.

Sannfinländarnas partisekreterare rycker på axlarna åt partiets kandidaters rasistiska kopplingar och motiverar det med att ”verkligheten utanför Ring III är annorlunda.” Vad som uppfattas som rasism i Helsingfors är inte det på landsbygden, påstår hon.

– Det är ett konstigt påstående. Anser man att en människa är mindre värd på grund av sin hudfärg eller sitt ursprung så är man rasist. Punkt slut. Det är ett slag i ansiktet mot området utanför Ring III att ett regeringsparti stämplar dem som simpla rasister. Alla seriösa och ansvarsbärande politiska partier gör rätt i att som SFP tydligt ta avstånd från rasister.

Båtskatten en märklig prioritering i svåra tider

Istället för att råda bot på arbetslösheten som årligen kostar samhället 6 miljarder euro prioriterar regeringen en byråkratisk båtskatt, som sysselsätter finansministeriet, skatteverket och Trafi utan att hämta in några betydande summor.

Läs föregående artikel

Missbrukarvården på svenska måste räddas

Pixne-kliniken, som nu är den enda enheten i Svenskfinland som erbjuder dygnet runt-vård och stöd, står inför nedläggning ifall de kommunala beslutsfattarna inte tänker om.

Läs följande artikel