Båtskatten en märklig prioritering i svåra tider

Istället för att råda bot på arbetslösheten som årligen kostar samhället 6 miljarder euro prioriterar regeringen en byråkratisk båtskatt, som sysselsätter finansministeriet, skatteverket och Trafi utan att hämta in några betydande summor.

Skatten beräknas nu bara hämta in drygt 20 miljoner euro per år. Svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström anser att förslaget är tragikomiskt och i stället riskerar att bli kontraproduktivt.

– Utrikesminister Soni, som gladdes åt att få klämma åt ”herrarnas lustjakter och yuppieskotrar”, borde tillbringa lite mer tid i den finländska och åländska verkligheten. I stället för lustjakter drabbar den här skatten vanliga båtägare, arbetare och pensionärer som behöver båt i sin vardag. Detta går också ut över skärgårdsturismen och småbåtstillverkningen. Båtskatten riskerar att ha en negativ inverkan på den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen och därmed bli kontraproduktiv.

En ytterligare följdverkan som regeringen uppenbarligen inte har tänkt på är att båtskatten kan innebära en betydande extra kostnad för Finlands Sjöräddningssällskap och den frivilliga sjöräddningen. En sådan kostnadsökning kan drabba det frivilliga sjöräddningsverksamheten på många håll samtidigt som sjöbevakningen, med hårda inbesparingskrav, behöver skära ner sin egen verksamhet.

– Jag hoppas att sunt förnuft ännu kan segra och att regeringen överger båtskatten och sätta energin på viktigare saker. Finansministeriets tjänstemän måste få arbeta med saker som kan få fart på ekonomin i stället för att införa mer byråkrati och nya krångliga skatter. Det arbetet borde också regeringen fokusera på, säger Löfström.

Yttrandefriheten får inte missbrukas!

Anders Chydenius satte med sitt arbete för yttrandefrihet, frihandel och liberala värderingar fotavtryck som syns i vårt samhälle ännu idag.

Läs föregående artikel

Inga rasister välkomna i våra led

Finländare från landets alla hörn samlas idag till demonstrationer mot rasismen och fascismen i samhället.

Läs följande artikel