Ingo backar sin kandidatur till Svenska folkpartiets vice ordförande – siktar in sig på annan post

Den 14.4.2024 meddelade Christoffer Ingo att han står till förfogande till att väljas till SFP:s viceordförande under SFP:s partidag som hålls inkommande helg 14–16.6. Men med söndagens EU-valresultat med följden att Ingo i juli blir riksdagsledamot för också med sig andra följder.

– I rollen som riksdagsledamot får jag en utmärkt plattform att både parti-internt och i rikspolitiken bevaka de intressen som de Österbottniska väljarna gav mig förtroende att göra i riksdagsvalet 2023. Därför har jag bestämt mig att dra tillbaka min kandidatur till viceordförande för Svenska folkpartiet, säger Ingo.

Rent valmatematiskt kunde SFP i Österbotten med stöd av Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet på partidagen välja två viceordföranden från Österbotten. 

– Att välja två viceordföranden från Österbotten skulle inte uppskattas i övriga kretsar och att medvetet gå in för att splittra SFP är ingenting jag önskar. Jag vill därför också uttrycka mitt stöd för Ramieza Mahdi som vice ordförande, säger Ingo.

Alla tre ordförandekandidater har uttryckt att de vill förnya och stärka partifullmäktiges roll i SFP.

En fråga som även Ingo en lång tid har drivit på. 

– Jag har mycket att ge SFP och dess medlemmar och upplever ett starkt stöd av den Österbottniska delegationen till partidagen. Därför ställer jag mig till förfogande till partifullmäktiges ordförande. Den rollen passar mig utmärkt och jag ser fram emot att få leda förnyandet av fullmäktiges roll i partiet tillsammans med den nya partiordföranden, säger Ingo.

 

Lyckade satsningar på personalen i välfärdsområdet

Österbottens välfärdsområde höll sista fullmäktigemötet innan sommarpausen måndag 10.6. Det ärende som skapade mest diskussion var genomgången av personalrapporten för 2023. Personalsektionens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) höll en längre taltur för att kommentera rapporten.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist: Vi vuxna har ett ansvar över hur vi talar om framtiden!

Riksdagen förde på torsdag en aktualitetsdebatt om hur barn och unga mår. I debatten behandlades teman som ungas mentala hälsa, orörligheten bland barn och unga och regeringens åtgärder för att främja ungas välmående. En röd tråd i debatten var behovet av att stärka ungas framtidstro. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist vill se vuxna ta ett större ansvar för de ungas välmående.

Läs följande artikel