Lyckade satsningar på personalen i välfärdsområdet

Österbottens välfärdsområde höll sista fullmäktigemötet innan sommarpausen måndag 10.6. Det ärende som skapade mest diskussion var genomgången av personalrapporten för 2023. Personalsektionens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) höll en längre taltur för att kommentera rapporten.

– Det fanns många glädjande saker i rapporten. Ett särskilt lyckat beslut var att ta tillbaka löneutbetalningen från Mico Botnia och ordna den i egen regi. Det blev billigare så här, men framför allt fick vi betalningarna att fungera, vilket är det allra viktigaste, säger Lindqvist.

I personalrapporten framgår att 67% av personalen skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän. Det är en högre siffra än på andra håll i landet, men också en betydligt högre siffra än vad den varit under 2022 i Österbottens välfärdsområde.

– Utmaningarna med den nya organisationen syntes, men riktningen har nu ändrat. Vi har från första början valt att lägga fokus på personalens trivsel och välmående och resultatet är både nöjdare personal och nöjdare patienter.

– Inom vissa områden är sjukfrånvaron hög bland personalen och den här signalen har vi tagit på allvar. Vi har riktat extra pengar till åtgärder för att stärka välmålendet just inom dessa enheter, berättar Lindqvist.

Lindqvist riktade ett ödmjukt tack till personalen för deras arbete och konstaterade att välfärdsområdet jobbar vidare för att våra välfärdsanställda ska vara de bästa i landet.

Anna-Maja Henriksson är SFP:s nya Europaparlamentariker

Svenska folkpartiet klarade med råge av att hålla sitt mandat i Europaparlamentet. Inför valet hade flera opinionsmätningar visat att SFP kunde förlora sin plats. Opinionsmätningarna visade sig än en gång vara missvisande. Avgående partiordförande och undervisningsminister Anna-Maja Henriksson invaldes med drygt 50 000 personliga röster och tar nu plats i Europaparlamentet.

Läs föregående artikel

Ingo backar sin kandidatur till Svenska folkpartiets vice ordförande – siktar in sig på annan post

Den 14.4.2024 meddelade Christoffer Ingo att han står till förfogande till att väljas till SFP:s viceordförande under SFP:s partidag som hålls inkommande helg 14–16.6. Men med söndagens EU-valresultat med följden att Ingo i juli blir riksdagsledamot för också med sig andra följder.

Läs följande artikel