Minister Bergqvist: Vi vuxna har ett ansvar över hur vi talar om framtiden!

Riksdagen förde på torsdag en aktualitetsdebatt om hur barn och unga mår. I debatten behandlades teman som ungas mentala hälsa, orörligheten bland barn och unga och regeringens åtgärder för att främja ungas välmående. En röd tråd i debatten var behovet av att stärka ungas framtidstro.
Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist vill se vuxna ta ett större ansvar för de ungas välmående.

– När vi talar om de ungas välbefinnande, framhävs ofta de ungas illamående i diskussionen. Debattklimatet i samhället har blivit väldigt tillspetsat och fokuserar på problem, ofta bidrar vi vuxna till att skapa en negativ kultur, särskilt i sociala medier. Vi vuxna har också ett ansvar över hur vi talar om framtiden, säger hon.

Minister Bergqvist betonar att det är viktigt att stödåtgärderna når de unga som är i störst behov av dem.

– De flesta unga mår bra. Det måste vi också komma ihåg att lyfta fram. Vi vet ändå att en del av våra ungdomar mår dåligt och att de ungas välbefinnande är polariserat – vi måste hitta sätt att stöda de unga som känner sig ensamma, lider av psykiska problem eller andra utmaningar i sitt liv, betonar hon.

Den fysiska inaktiviteten bland barn och ungdomar är en växande trend. Tillräcklig motion har en stor betydelse för välmåendet och de som tar till sig en fysiskt aktiv livsstil tidigt i livet håller den mera sannolikt uppe livet ut. Bland barn i förskoleålder rör till och med 76% på sig enligt rekommendationerna, men oroväckande är att mängden som rör sig tillräckligt minskar då man blir äldre. Av 15-åringarna är det bara 23% som rör sig enligt rekommendationerna. 

– Att man rör sig tillräckligt har betydelse för hur barn och unga orkar med skola och studier och senare i arbetslivet. I regeringens Finland i rörelse-programmet jobbar vi med många olika åtgärder för att vända utvecklingen. Till åtgärderna hör bland annat mera skräddarsydd motionsrådgivning för de unga som har störst behov, att skriva in bestämmelser om att främja fysiskt aktiv livsstil i lagen om grundläggande utbildning och att få mera rörelse in i de studerandes vardag, säger Bergqvist. 

Bergqvist poängterar att känslan av att vara delaktig i samhället har stor betydelse för de ungas välmående.

– Vi vill alla känna oss delaktiga och tillhöra någon grupp. Ifall inte stödåtgärderna är i skick och det inte finns tillräckligt med trygga vuxna i vardagen, är risken större att man hamnar på fel väg i livet. I mitt uppdrag som ungdomsminister har jag fått träffa unga med väldigt olika bakgrund runtom i Finland – inom uppsökande ungdomsarbete, studeranden, unga romer, på olika sätt samhällsaktiva ungdomar och det är alltid lika intressant att höra ungas syn på vårt framtida Finland. Det är viktigt att de får en möjlighet att delta i vårt samhällsbygge, avslutar Bergqvist.

 

Ingo backar sin kandidatur till Svenska folkpartiets vice ordförande – siktar in sig på annan post

Den 14.4.2024 meddelade Christoffer Ingo att han står till förfogande till att väljas till SFP:s viceordförande under SFP:s partidag som hålls inkommande helg 14–16.6. Men med söndagens EU-valresultat med följden att Ingo i juli blir riksdagsledamot för också med sig andra följder.

Läs föregående artikel

Wickström om statsrådets plan för de offentliga finanserna för 2025–2028: Regeringen tryggar ekonomisk tillväxt och välfärdssamhället

Riksdagsledamot Henrik Wickström höll gruppanförande i responsdebatten om budgetramen för de offentliga finanserna för 2025–2028. Wickström lyfte i sitt anförande fram vikten av beslutsamhet och förutseende i den ekonomiska politiken för att besvara de ekonomiska utmaningar Finland står inför.

Läs följande artikel